A. Ghani Abdullah

a-ghani-abdullah.blogspot.com

  • Karya besar penggerak diri

    A GHANI ABDULLAH, pengarang kelahiran Ramuan Cina Kecil, Lubuk Cina, Melaka. Karyanya mendapat tempat dalam Berita Minggu, Mingguan Malaysia, Utusan Zaman, Harian Nasional, Dewan Sastera, Dewan Budaya, Dewan Siswa dan Dewan Pelajar di samping menulis novel, Camar Putih di Awan Biru, pada 1991; Permaisuri (1995) dll.

Citra : Surat 29 MEI 2006

Posted by S.A.G On 7:41 AM 0 comments

CERITA LAPAN
Surat ini  saya kirimkan kepada Perdana Menteri dan DBP pada 29 Mei 2006. Dokumen penulis.

Tarikh: 29 Mei 2006
SEBUAH NOTA UNTUK
-    Y.A.B.Perdana Menteri Malaysia,
-    Ketua Pengarah DBP dan
-    Pengerusi Lembaga DBP.

LANGKAH YANG PERLU DIBUAT OLEH DBP
1.Sudah sampai masanya DBP menubuhkan stesen Radio DBP  seperti yang dilakukan oleh IKIM. Ini juga, falsafah bahasa dan satera. Penulis-

Radio/DBP-Khalayak
2.Kekuatan orang-orang dalam DBP mesti setarap macam dulu, maksudnya politik bahasa dan sastera/budayanya. Tahap  Ketua Pengarah atau

Pengarangnya selavel ketokohan dengan Perdana Menteri atau Menteri. Mereka boleh bincang terus walaupun melalui telefon seperti yang berlaku

pada zaman Syed Nasir, Keris Mas, Usman Awang, M.Noor Azam dan rakan-rakannya yang lain.
3.Kemestian novel-novel Melayu diserapkan belajar di sekolah-sekolah rendah/menengah Cina, India dan Pengajian Tinggi Swasta bagi pembinaan

bahasa Melayu masa depan. Inilah di antara kekuatan dan   asas Bahasa Melayu yang masih ada dan boleh bertapak untuk genarasi bukan Melayu.

Bahasa perpaduan Nusantara dan rantau ini.
4.Peruntukan besar mesti disediakan untuk terjemahan buku-buku bidang sains, teknologi, siber, perubatan, dan angkasa supaya bahasa Melayu

tidak terus kerekot atau kerepot atau mengecil seperti kehidupan katak bawah tempurung.Ini hakikatnya. Kedegilan dan pandangan rendah

sesetengah pihak orang Melayu, ini menyebabkan bahasa Melayu makin tenggelam dalam dunianya sendiri.
5. a)Pertandingan drama dalam bahasa Melayu antara pusat pengajian tinggi swasta , sekolah menengah seluruh Malaysia mesti dlakukan dengan

hadiah besar.
     b) Pertandingan Teater Malaysia bukan dengan hadiah RM5,000/= tetapi meningkat kepada tiga puluh ribu ke seratus ribu. Sebab utama,

perbelanjaan pementasan tinggi. Ini pernah saya suarakan dalam kertas kerja seminar di Maktab Perguruan Lembah Pantai  dua puluh tahun dulu.
6. a) DBP bukan sahaja membina tempat persinggahan melancong ahli ilmuan dunia tetapi  sebagai pusat rujukan . MASTERA DAN MABBIM     wajar

sekali mengwujudkan hadiah kepengarangan untuk seluruh ahli ilmuan dunia. Kita mesti membuka mata dan mendekati mereka. Bukan sahaja bagi

Asia Tenggara atau Nusantara. Kerajaan wajar memerhati dan meneliti hal ini. Usaha sudah ada tetapi mesti lebih kewajarannya.
    b)  DBP dan Kementerian Kebudayaan dan Kesenian sudah tiba masanya membina pusat PASAR DUNIA SENI (buku,lukisan ,kerja tangan, filem

dan lain-lain yang berkaitan dalam dan luar negara) dalam satu bumbungan  Kota Seni. Bukan terpisah seperti sekarang. Bentuk Pameran Buku

Antarabangsa  sekarang perlu diubah corak.

7. Penubuhan Pusat Hak Cipta Kebangsaan. Lengkap dengan peranan peguam untuk membela kepentingan penulis yang  banyak dipermainkan,

malah diperbudakan oleh penerbit. Bayangkan penulis mendapat dua ratus ringgit, ada yang mendapat lima puluh ringgit  untuk sebuah buku

sedangkan penerbit mendapat puluhan ribu, malah ada yang mencecah seratus ribu ringgit ?
8.Peranan DBP dan pihak kerajaan dalam memasarkan buku-buku dalam Melayu masih rendah/lemah baik kepada orang Melayu . Apatah lagi

kepada  orang Cina, India dan bangsa  lain serta  masyarkat dunia (terjemahan). Pekerjaan yang suka dilaksanakan oleh penerbit tertentu hanya

mengedarkan buku teks dan mendaptkan jualan buku terhad kepada perpustakaan.


Langkah DBP dan pihak terlibat , tidak seperti Akademi Fantasia, Myteam, Idola Amerika,Aparentis dan….Kita masih duit berkira,  bagai dua tiga puluh

sen. Apa yang boleh dibuat? Buka kedai kecil, kecilah perolehan untungnya.
Terima kasih.
t.t.
-A.Ghani Abdullah
Mantan Pegawai Perancang DBP /Mantan Setiausaha Agung PENA.
Mantan Presiden Kesatuan Pekerja DBP

Categories:

0 Response for the "Citra : Surat 29 MEI 2006"

Post a Comment